فوربومدیریت اشتراک ها - فوربو

می تونی بحث درباره بررسی کتاب «طرز فکر» نوشته کارول دِوِک را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!