مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره پرسونا چیست و چطور آن را طراحی کنیم؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!