مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره سوشال سیگنال؛ از تعریف و اثرگذاری تا ۵ راه ایجاد آن را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!