نویسنده‌ی علاقه‌مند به داستان | سازنده فوربو | در حال لذت بردن از یادگیری و یاد دادن دیجیتال مارکتینگ