قسمت ششم پادکست فوربو – تولید پادکست

در این قسمت فرآیند تولید پادکست را در 6 مرحله بررسی می‌کنیم. از تهیه و آماده‌سازی محتوا تا انتشار پادکست در سرویس‌های معتبر پخش پادکست

منبع: مقاله تولید پادکست در سایت فوربو

سایت پادکست فوربو: Furbodm.com/podcast

توییتر: FurboPodcast

By
Reza

Leave a Reply