مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره تعریف دقیق بازاریابی یا مارکتینگ چیست؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!