بازاریابی موتور جستجو

یکی دیگر از تعاریف در حوضه دیجیتال مارکتنیگ مربوط به موتورهای جستجو شده و آن بازاریابی موتور جستجو یا همان Search Engine Marketing است. بازاریابی موتورهای جستجو که به اختصار SEM نامیده می‌شود، در مورد کسب نتایج بهتر در موتورهای جستجو بوده و به بررسی آن می‌پردازد.

بازاریابی موتورهای جستجو شامل دو مرحله بهنیه سازی موتور جستجو (SEO) و پرداخت کلیکی (PPC) است.

بازاریابی موتور جستجو – Search Engine Marketing به اختصار SEM

صفحه نتایج موتور جستجو – Search Engine Result Page به اختصار SERP

بهینه سازی موتور جستجو – Search Engine Optimization  به اختصار SEO

پرداخت کلیکی – Pay Per Click به اختصار PPC