مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره چطور هدف‌گذاری کنیم؟ (از تعریف هدف تا روش SMART) را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!