مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره اولویت‌بندی (از تعریف و مراحل اصلی تا ماتریس اهمیت و فوریت) را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!